Tomáš Truneček: Proč investuji do fyzického zlata

Tomáš Truneček
Tomáš Truneček

 

Zlato ve vesmíru vzniká při explozi supernov a při kolizích neutronových hvězd. Jen tyto kosmické procesy poskytují dostatečné množství energie pro vznik těžkého atomu zlata. Pokud něco vzniká za takto dramatických okolností a navíc do vínku dostává řadu jedinečných fyzikálních a estetických vlastností jako zlato, nemělo by nás překvapovat, že svou výjimečností zasahuje tak významně i do průběhu lidských dějin… Po tisíce let poskytuje zlato lidem finanční jistotu, přináší radost, imponuje ctitelům umění i investorům. Ale také se kvůli němu bohužel vedou války.

Na světě byste těžko hledali komoditu, která by sloužila jako všeobecně respektované platidlo tak dlouho jako zlato. A stejně těžko byste v rozbouřených vodách současného světa hledali bezpečnější přístav, kde byste mohli ve středně až dlouhodobém horizontu zakotvit svou investici. Pojďme si proto nyní říci, jaké jsou základní důvody pro investování do tohoto žlutého kovu.

Množství zboží či služeb, které si za zlato můžete koupit, zůstává v průběhu dějin pozoruhodně stabilní. Všechny měny ztrácí díky inflaci svoji kupní sílu (inflace – forma zdanění, které lze provádět i bez vědomého souhlasu veřejnosti). Nikoliv však zlato. Jako příklad se často uvádí, že ve starém Římě stačila k pořízení kvalitní tógy jedna trojská unce zlata (31,103 g). V době velké hospodářské krize stačila k zakoupení společenského obleku ušitého na míru a také dnes si za trojskou unci pořídíte kvalitní oblek. Naproti tomu v době velké hospodářské krize stačil jeden americký dolar na nákup deseti bochníků chleba, v současnosti si za něj koupíte polovinu bochníku. Takových příkladů bychom ale i v relativně krátké minulosti našli celou řadu. Stačí si například uvědomit, že v roce 1993 se v ČR dal byt na sídlišti v krajském městě pořídit cca za 300.000 Kč.

Ve 20. století bylo v Evropě více než 40 hyperinflací, případně měnových reforem. Nejvyšší roční míra inflace za dobu existence České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %.

Historicky se zlato využívalo k tomu, aby krylo jiné ceniny – nejčastěji peníze. K tomu sloužil tzv. zlatý standard, který svázal hodnotu vydaných bankovek s hodnotou zlata. Postupem času se od tohoto standardu stále více upouštělo, až jsme se dostali do stavu, kdy bankovky kryté zlatem nejsou a jejich hodnota je spíše psychologická. A procesy, jako například kvantitativní uvolňování (tištění nových peněz centrálními bankami) po pravdě „moc nepřispívají“ udržení hodnoty peněz.

I když v krátkodobém horizontu může cena zlata kolísat z dlouhodobého pohledu nabízí mnoho výhod, které stojí za zvážení. Zlato by například mělo být důležitou součástí každého diverzifikovaného investičního portfolia, neboť jeho cena se zjednodušeně pohybuje proti pohybu měny, cen akcií a dluhopisů (pokud investujete do penzijních a jiných fondů, tak z velké části zprostředkovaně investujete opět do dluhopisů). Obecně se tedy doporučuje, aby alespoň 5–20 % hodnoty portfolia tvořila investice do zlata.

Zlato bylo odpradávna považováno za silného uchovatele hodnoty a v dobách nejistoty nabíralo na síle. Je vzácné a jeho hodnota je v čase stabilní. Jestliže se na trzích rozšíří panika a ceny akcií oslabují, investoři přirozeně hledají bezpečnější úložiště pro své finanční prostředky. Mnozí ho nacházejí právě ve zlatě a v menší míře také v dalších cenných kovech.

10 důvodů, proč investuji do fyzického zlata

1. Ochrana před inflací

Ve 20. století bylo v Evropě více než 40 hyperinflací, případně měnových reforem. Nejvyšší roční míra inflace za dobu existence České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %.

Úspory ve zlatě si svou hodnotu drží stále a jsou jedinečným uchovatelem hodnoty vašeho majetku.

2. Diverzifikace portfolia

Zlato slouží jako investice, která vám do portfolia přidá onen potřebný prvek zajištění bez ohledu na to, zda se obáváte inflace nebo chráníte majetek před kolapsem. V dobách, kdy klesá hodnota akcií, dluhopisů, nemovitostí, úspor, penzijních fondů apod., růst ceny zlata spolehlivě napomáhá kompenzovat tyto ztráty.

Portfolia, která obsahují zlato, jsou tedy solidnější a mnohem méně náchylná na pokles hodnoty.

3. Zlato jako investice do bezpečí

Přírodní katastrofy, epidemie, blackouty a následné politické napětí, sociální otřesy, ekonomické nejistoty, kolapsy měn, poklesy akciových trhů… Ve všech těchto případech vám zlato poslouží jako jeden z nejbezpečnějších přístavů, jelikož má schopnost uchovat si hodnotu i v těžkých dobách. Část zlata by přitom mělo být drženo fyzicky – člověk nikdy neví.

Zlato je podstatně trvalejší než většina surovin, akcií, dluhopisů a papírových měn. Kdykoli se tedy objevují události, které by mohly vyvolat globální nejistoty, investice do zlata získává na významu a nabírá na síle.

4. Likvidita

Přestože dnes se již běžně zlatem neplatí, jeho likvidita je velmi vysoká. Investiční zlato lze díky dobré pověsti a tradici snadno směnit za peníze v řádu (desítek) hodin kdekoli na světě, a to i v časech krize.

5. Svoboda

Zlato je hmatatelný, jednoduše přenosný a naprosto anonymní kapitál, který strčíte do kapsy a odcestujete s ním kamkoli na světě. Do krabičky od cigaret se vám přitom vejde zlato v hodnotě cca 3 mil. Kč.

6. Strategická investice

Zlato drží všechny centrální banky světa, a dokonce navyšují své zlaté rezervy. Ty totiž v případě zhroucení světového měnového systému poslouží jako základ pro nový měnový systém.

7. Poptávka po zlatě dlouhodobě převyšuje nabídku

Cena zlata podléhá principu nabídky a poptávky, tak jako většina věcí na této zemi.

Zlato nelze žádným způsobem uměle vyrobit a jeho celosvětové zásoby jsou omezené. Celkové vytěžené množství zlata za celou historii lidstva se odhaduje na 185 000 tun (krychle o hraně cca 21 m) a každým rokem se vytěží cca 2500 tun nového zlata. Přičemž snadno těžitelná ložiska zlata (i stříbra) jsme již vytěžili, náklady na těžbu rostou a budou růst, a budoucí těžba zlata se bude jen sotva navyšovat.

8. Rostoucí poptávka po zlatě

Zlato je dnes ve většině zemí dostupnější než v minulosti. Navíc kromě reálného zlata je dnes možné obchodovat zlato přes ETF fondy apod. a trh se zlatem tak výrazně narůstá. Poptávku a tím pádem i cenu po tomto drahém kovu zvedá nejenom zájem ze strany individuálních, ale také institucionálních investorů (centrálních bank). Na straně poptávky stojí navíc i průmysl, který využívá jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti zlata při výrobě technologií, bez nichž se již dnes těžko obejdeme (v jednom mobilu je cca 25 miligramů zlata a 10× tolik stříbra).

Co z toho všeho lze vyvozovat? Prognózy pro vývoj ceny zlata jsou velmi slibné.

9. Investiční zlato se obchoduje bez DPH i daně ze zisku

Případný zisk při zpětném odkupu investičního zlata je v případě fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu. Nákup ani zpětný odkup investičního zlata také není zatížen DPH.

Neexistuje mnoho finančních produktů, u kterých by si stát neřekl o nějakou část zisku. V případě zlata tomu tak je.

10. Jsme na počátku růstové fáze

Dle poměrových ukazatelů máme před sebou výraznou růstovou fázi cen drahých kovů. Pokud se například podíváme na tzv. Dow Gold Ratio, zjistíme, že akcie jsou oproti zlatu výrazně nadhodnocené.

Nemovitosti jsou dnes předražené, akcie a dluhopisy jsou na maximech. Bitcoin už myslím úplně přestřelil. Recese ještě naplno nepropukla a kapitál z cyklických aktiv se ještě nepřestěhoval do bezpečného „zlatého” přístavu. Ale stane se to. A to vše hraje významně do karet zlatu.

Příště si řekneme více právě k bodu 10.